Islam

Wat is de islam?

Het woord ‘islam’ betekent letterlijk: vrede, welzijn, zich overgeven aan Allah en zich onderwerpen aan de wil van Allah. Volgens deze betekenis horen alle godsdiensten die door de profeten zijn onderwezen tot de islam.

Het islamitische geloof

De Koran nodigt alle mensen uit om te geloven en te bidden tot één god namelijk Allah, degene die alles geschapen heeft. Zoals eerder benoemd, staat er in de islamitische leer dat alle profeten boodschappers van Allah zijn. In de Koran staat dan ook dat je als moslim niet alleen gelooft in de profeet Mohammed, maar ook in alle profeten die vóór hem zijn gezonden.

De schepper

In de Koran staat dat er geen god en geen schepper is behalve Allah. De Koran bestaat uit meerdere hoofdstukken, die worden aangeduid met het woord ‘soera’. Elke soera bestaat uit meerdere verzen. In een van deze soera’s, namelijk de soera ‘Al-Ikhlas’ wordt de schepper als volgt beschreven: ‘Hij is Allah, de Enige. Hij heeft niemand nodig, tegelijkertijd heeft alles en iedereen Hem nodig. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is gelijk aan Hem.’ Niets ontstaat vanzelf, daarom is het volgens de Koran ook niet meer dan logisch dat er een Schepper bestaat. Om het tastbaarder te maken, kun je het vergelijken met een schilderij. Een schilderij ontstaat niet zomaar. Het moet gemaakt zijn door een kunstenaar. Hetzelfde geldt voor de wereld. Deze moet ooit geschapen zijn door iemand. Je kunt Allah dus zien als de kunstenaar van de wereld.