De aanbidding van de islam

Bij de meeste godsdiensten gelooft men in een god. Meestal wordt deze god aanbeden. Ook in de islam wordt Allah aanbeden. Het aanbidden van de Schepper is voor moslims een manier om Hem te danken voor de zegens die Hij heeft gegeven. Deze dankbaarheid kan mondeling worden getoond. Daarnaast zijn er ook een aantal andere manieren om dit te doen. Volgens de islam zijn er vier manieren om Allah te aanbidden.
Innerlijke aanbidding:
De innerlijke aanbidding houdt in dat je nadenkt over alles wat Hij heeft geschapen en dat je tevreden bent met wat Hij jou heeft gegeven.
Lichamelijke aanbidding:
Allah wordt ook lichamelijk aanbeden. In de islam verricht je bijvoorbeeld vijf keer per dag een gebed waarbij je met je hele lichaam een aantal vaste rituele handelingen verricht en tegelijkertijd uit de Koran reciteert.
Financiële aanbidding:
Je kunt Allah ook aanbidden door een deel van je geld weg te geven aan mensen die dit nodig hebben. De verplichte armenbelasting is een voorbeeld voor financiële aanbidding.
Lichamelijke en financiële aanbidding
Bij sommige aanbiddingen moet je je zowel lichamelijk als financieel inspannen. Denk bijvoorbeeld aan de bedevaart, oftewel de reis naar Mekka. Om deze reis te betalen zet je wat geld opzij en je gaat daar ook zelf naartoe. Je moet je dus zowel lichamelijk als financieel inspannen

De verplichte aanbiddingen

In totaal heb je vijf hoofdplichten als moslim. Deze plichten worden ook wel de vijf zuilen van de islam genoemd. Hieronder zijn deze plichten beschreven.

De geloofsbelijdenis

Om de islam toe te treden dien je eenmaal de geloofsbelijdenis uit te spreken. Deze luidt als volgt: ‘Esjhedoe en la ilaheillallahveesjhedoe enneMoehammedenabdoehoewarasoeloehoe’, oftewel: ‘Ik getuig dat er geen god is behalve Allah. En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en profeet is.’ Daarnaast is deze zin ook een manier waarop Allah altijd aanbeden kan worden.

Het gebed

In de islam wordt Allah vijf keer per dag aanbeden door middel van een gebed waarbij je met je lichaam een aantal vaste handelingen verricht en tegelijkertijd uit de Koran reciteert.

Het vasten

Jaarlijks wordt gedurende de maand Ramadan gevast. Tussen zonsopgang en zonsondergang mag er niet gegeten en gedronken worden en er mag ook geen geslachtsgemeenschap plaatsvinden. Tijdens deze maand verrichten moslims ’s avonds nog een aanvullend gebed: de ‘terawieh’, oftewel het vastengebed. Daarnaast wordt er ’s nachts opgestaan om te eten. Ten eerste omdat zij overdag niets mogen eten maar ook omdat het als een zegen wordt gezien. Deze nachtelijke vastenmaaltijd noemt men de ‘sahoer’. Aan het eind van deze maand wordt het Ramadanfeest gevierd.

De armenbelasting

Afhankelijk van je vermogen draag je 1/40 van je bezit af aan mensen die dit nodig hebben. Dit wordt de ‘zakat’ genoemd, oftewel de armenbelasting. Dit is een vorm van financiële aanbidding.

De bedevaart

Verder heb je ook nog een aanbidding die je maar eenmaal in je leven verricht, namelijk de bedevaart. Dit wordt ook wel de ‘hadj’ genoemd. Deze reis is slechts bedoeld voor mensen die zowel lichamelijk als financieel in goede staat zijn.

Wat brengt de aanbidding van Allah?

Allah wordt dus op verschillende wijzen aanbeden. De aanbidding van Allah zorgt ervoor dat wij ons band met Hem versterken en dat wij een beter mens worden. Zo wordt je geest met het dagelijks gebed gevoed en werk je met het vasten tijdens de Ramadan aan je zelfbeheersing. De armenbelasting leert je hoe belangrijk het is om je brood met anderen te delen.